top of page

Mi az a Boost pontosan?

Updated: Apr 17, 2023

A Boost egy új üzleti koncepció, amelyet 2020 végén alapított tíz finn üzletember, összekapcsolva a hálózatépítést, az üzleti coachingot és az ajánlásokból származó jutalmakat, hogy segítsék a tagok fejlődését, értéket hozzanak a cégeikbe és tudatosan törekedjenek a boldogabb életre.


A Boost alapítói:

 1. Tarmo Herlevi, Herlevi Holding Oy (üzleti tanácsadó)

 2. Maiju Rihtniemi, Rihtniemi Law Oy (jogász)

 3. Mikko Vartia, XO Legal Oy (jogász)

 4. Anneli Rosenberg, Taloustaivas Oy (könyvelő cég)

 5. Otto Saarimaa, Taloustaivas Oy (könyvelő cég)

 6. Toni Sainio, Brand-X Oy, (reklámcég)

 7. Jaakko Rajakoski, Exercitium Oy (Wellness szolgáltatások)

 8. Petri Björkbacka, Unity Life Oy (privátbankár)

 9. Outi Impivaara, Oicon Oy (üzleti coaching)

 10. Ari Hietamäki, Hietamäki Invest Oy (szoftverfejlesztés)

2021 augusztusában Helsinkiben indult el az első két Boost csoport, azóta pedig számos további csoport jött létre az országban. A Boost Finnországban a leggyorsabban fejlődő üzleti training és felkészítő szervezet. A Finn Boost Group 2022 júniusában jóváhagyta egy magyarországi Boost csoport elindítását. A Boostban az önállóság és a személyes felelősség áll a középpontban, az oktatás átgondolt és csoportra szabott éves tanterv alapján valósul meg.


A Boost a finn mentalitásra épül. A tagok nem tekintik magukat kiemelkedőnek vagy különlegesnek. Nem várnak el egymástól ingyen munkát és a csoport működéséért felelősséget vállalók a munkájukért juttatást kapnak. Finn üzleti mentalitás jellemzi a csoportot, amely transzparens és demokratikus elven működik. A csoporttevékenységnek nincs kötelező eleme, a találkozókon való megjelenés vagy ajánlatok adása sem kötelező. A csoportokban minden tevékenység és részvétel önkéntes alapú.


A Boost három alappillére:

 1. Fejleszd magad - hogy a Boost tagok boldogabb és sikeresebb életet élhessenek, és koncentrálni tudjanak a saját vállalkozásuk sikerére.

 2. Fejleszd vállalkozásod - hogy a Boost tagok sikerre tudják vinni a saját vállalkozásukat, és hatékonyan tudják támogatni a társaikat.

 3. Fejleszd a társaidat - hogy a Boost tagok, akik már biztosan állnak a saját személyes fejlődésükben és irányítják a saját vállalkozásukat, támogathassák és segíthessék a társaikat.

Ezek a pillérek egymásra épülnek, és hasonlóan Maslow-szükséglethierarchiájához, az alapjuk a személy szükségleteinek kielégítése, amely előfeltétele a vállalkozás sikerének, és ezáltal a társaink támogatásának.


A Boost értékei


A Boost számára az alapértékek a legfontosabbak, és ezekben nem ismer kompromisszumot. A pozitív hozzáállás és az önzetlen segítségnyújtás könnyen kihasználhatóvá válik, ha ezeket az értékeket egyedül képviseli az ember. Célunk megtalálni és összehozni azokat a vállalkozókat, akik magukénak érzik a Boost tradicionális finn értékeit, és akik e szerint szervezik a vállalkozásaikat és élik az életüket.


 1. Átláthatóság és bizalom - A zavarosban halászás helyett nyílt lapokkal játszunk, az őszinteségünkért cserébe pedig őszinteséget várunk el.

 2. Segítség és együttműködés - Egyedül nehéz előrejutni, senkinek nincs kifogyhatatlan energiája vagy végtelen sok ideje. Az ember épp attól különleges, hogy a kommunikáció révén, közös célokat megfogalmazva hihetetlen célokat tud elérni – piramisokat építhet, vagy kijuthat akár a világűrbe is. Egymást segíteni és együttműködni a legemberibb és legtermészetesebb dolog a világon.

 3. Fejlődés és siker - A folyamatos küzdelem, a folyamatos fejlődés és a hit, hogy az ember nem hiába dolgozik, hogy a jövő fényes, és a célok elérhetőek mindazok számára, akik tesznek értük.

 4. Bátorság és igazságosság - Vállalkozni már önmagában is merész lépés, amiről ugyan sokan álmodnak, de csak kevesen mernek belevágni. Vállalkozóként a sikerekért általában nem jár taps, a kudarcokért pedig csak magunkat hibáztathatjuk. Vállalkozni annyit jelent, mint a saját kezünkbe venni a sorsunk irányítását. Senki sem tökéletes, nem érdemes túl szigorúnak lenni sem magaddal, sem másokkal szemben.

 5. Személyes felelősségvállalás - Vállalkozóként felelősek vagyunk a saját, és adott esetben a családunk és az alkalmazottaink megélhetéséért is. A vállalkozó önként veszi magára ezt a felelősséget, így annál inkább elvárható – és el is várjuk –, hogy ezt méltóképp viselje.

 6. Társadalmi felelősségvállalás - A személyes felelősséggel kéz a kézben jár a társadalmi felelősségvállalás is. Egy Boost csoport résztvevői kiemelkedő tagjai a társadalomnak. Olyan emberek, akik munkájukkal előrelendítik a gazdaságot, gazdagítják a környezetüket, és ha apránként is, de élhetőbbé és jobbá teszik a közösséget, ahol élnek.


Egy Boost csoportnak általában 25-60 fő a taglétszáma. A csoportok hetente tartanak találkozót, ahol röviden bemutatkoznak egymásnak. Minden héten elmondják, hogy jelenleg miben tudnak a többi tagnak segíteni és milyen segítségre van jelenleg szükségük. A résztvevők a találkozó alatt reggeliznek, vagy ebédelnek. A bemutatkozás utáni szünetben szabad kapcsolatépítés és beszélgetés, miután a csoport meghallgat egy 15-20 perceses üzleti traininget. Az üzleti oktatás után tapasztalatcsere beszélgetést tart a csoport és beszámol az elmúlt hetekben adott ajánlásokról, egymásnak szerzett üzletekből és megtartott személyes találkozókról. A találkozó végén a Boost bemutatja a vendégeknek a tagság előnyeit, és lehetőséget kínál a csatlakozásra. A tagdíj évente 1200 €, amely lehetséges egyszeri kifizetéssel vagy három havonta 300 € fizetésével. Ha egy tag 200 Boost pontot gyűjt össze, a tagdíjból maximum 200 € levonódik.


A Boost hetente 20 perces üzleti oktatást nyújt a csoporttalálkozókon és évente 4 alkalommal tart Boost Big Traininget, amely általában egy fél napos oktatással egybekötött ünnepség, valamint 2 alkalommal szervez Boost Évzáró és Évnyitó rendezvényt. A tagoknak lehetőségük van üzleti ajánlásokat adni egymásnak, amelyekből kaphatnak Finder's Fee-t (10% a megvalósult üzlet profitjából, amelynek 70%-át az ajánlást adó tag kapja). A Finder's Fee összegek beszedését és a kifizetést a Boost Finland végzi, de annak bejelentése természetesen önkéntes.


A Boost pontok olyan teljesítménymutatók, amelyeket a Boost Budapest csoport használ a tagok aktivitásának mérése és motiválása érdekében. A Boost pontokat a csoporttalálkozókon való részvétel, a csoport többi tagjának adott ajánlatok száma, a megkötött üzletek nettó nyeresége és a meghívott vendégek száma alapján számítják ki. Az éves tagdíj (1200 €) a második évtől kezdve maximum 200 pont/€ értékben csökkenthető a megszerzett pontok alapján.


A pontok a következő tevékenységekkel szerezhetők:

 • Csoporttalálkozón vagy a Big Trainingen való részvétel = 5 pont

 • Vendég meghívása (amennyiben el is jön) = 5 pont

 • Face-to-Face (személyes találkozó) megbeszélése = 1 pont

 • Egy másik Boost tagnak adott ajánlás = 1 pont

 • Egy másik Boost csoport meglátogatása = 1 pont

 • A Boost Team találkozón való részvétel = 1 pont

Az éves cél minden tag számára a minimum 200 pont elérése, amelynek elérése után 200 € kedvezményt kaphat a következő évi tagdíjból. Ha valaki több pontot szerez, azt további előnyökre válthatja be (pl. ingyen jegy a Boost Big Trainingre, reggeli/ebéd kuponok stb.). Minden évben a megszerzett pontokat nullázzák, hogy minden tag ismét a 200 pont elérése felé törekedhessen.


A Boost találkozók


A Boost találkozók koncepciója a csoporttagok személyes hasznán alapul, valamint, hogy mind ők maguk, mind a vállalkozásuk fejlődhessen. A rendszeres heti találkozókat a minimális csoportlétszám elérésekor kezdik el, azaz amikor az adott csoport tagjainak száma eléri a minimum 30 főt. Az szerveződő csoport két-három hetente tart info találkozót, amelyek nagyon hasonlóak a hivatalos Boost találkozókhoz, de pénzmozgás (Finder’s Fee) és oktatási kellékek nem állnak rendelkezésre, valamint a csoporttagok még visszaléphetnek a csoportból és visszaigényelhetik a már befizetett tagdíjukat. A csoporttagok részt vehetnek a Boost Group által szervezett Big Trainingeken, de saját területi Big Traininget nem szerveznek. A hivatalos találkozók előtt tartott info találkozók célja a lehető leggyorsabban elérni a kezdő létszámot.


A találkozók lehetnek reggeli vagy ebédtalálkozók, amik vagy 8 vagy 12 órakor kezdődnek értelemszerűen. A találkozó előtt és után 15 percet szánunk kötetlen beszélgetésre. A találkozó étkezéssel együtt pontosan 2 órán át tart.


7:45 - Megérkezés, ismerkedés és beszélgetés.


Fejleszd magad rész:

8:00 - A szóvivő megnyitja a találkozót, majd reggelire vagy ebédre invitálja a résztvevőket. 8:15 - Amíg a résztvevők esznek, a szóvivő bemutatja a Boost szervezetet. A vendégek bemutatkoznak, majd a tagok is elmondják miben tudnak jelenleg segítséget nyújtani és miben van szükségük segítségre.


Fejleszd a vállalkozásod rész: 8:50 - Kávészünet, Face-to-Face találkozók egyeztetése 9:00 - Boost heti oktatás és szabad tapasztalatcsere.


Fejleszd a társaid rész: 9:30 - Beszámolók és az elmúlt hetek aktivitásának jelentése. 9:45 - A Boost jelenlegi helyzetének, jövőbeli terveinek és rendezvényeinek bemutatása. A találkozó zárása.


10:00 - Kötetlen beszélgetés.Mi. Együtt. Fejlődünk.

Recent Posts

See All

1 Comment

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
Unknown member
Mar 02, 2023

Great article of us, Mikael :-)

Like
bottom of page