top of page

Az Igazi Nulladik Elvű Gondolkodás

Egy izgalmas gondolatot olvastam Bryan Johnson tech-entrepreneurtól, amelyet úgy vélem, érdemes megosztani a Boost Budapest üzleti csoport tagjaival. Johnson egy olyan gondolkodási módszert javasol, amelyet "nulladik elvű gondolkodásnak" nevez, és amelynek célja az áttörő új gondolatok feltárása. Ezt szeretném megosztani veletek, az ő ötletei alapján, ám egy üzleti perspektívából.

A nulladik elvű gondolkodás arra keresi a választ, hogy hogyan jöhetünk létre igazán eredeti ötletekkel? Olyan ötletekkel, amelyek évszázadokra átformálják a társadalmat. Johnson saját gondolkodásmódját megváltoztatta, amikor megértette a nulla szám felfedezésének jelentőségét és annak filozófiai képviseletét - a semmit. Ezután az volt az első gondolata, hogy szeretne építeni egy erős mentális modellt, amely a hasonlóan nehezen látható koncepciók felfedezését teszi lehetővé. Szeretett volna nullákat találni.


De mi a nulladik elvű gondolkodás? Johnson szerint ez a gondolkodás kételkedik abban, amit már ismerünk, és új perspektívákat keres. Szilícium-völgy tele van "első elvű" cégekkel és ötletekkel, de Johnson szerint ezek a lehetőségek nem érik el azt, amit az emberiségnek most szüksége van a jövőjéért. A dobozon kívüli gondolkodás vezethet produktív betekintésekhez, de ez nem elég; Johnson kétségbe vonta magát a doboz létezését.


Képzeljük el, hogy a nulladik elvű gondolkodás miként alkalmazható az üzleti világban. Elsőként, mérlegelhetjük azt, hogy vajon mi hiányzik jelenlegi üzleti modellünkből, amit mások még nem vettek észre. Lehet, hogy egy eddig figyelmen kívül hagyott részlet jelenti a különbséget a sikeres és sikertelen vállalkozás között. Lehet, hogy van egy új módszer, eszköz vagy technológia, amit eddig még nem használtunk ki teljes mértékben.


Johnson úgy véli, hogy a nulladik elvű gondolkodás megközelítése segít abban, hogy megtaláljuk azokat az új elemeket, amelyek átformálhatják üzletünket és a társadalmat. Johnson így fogalmaz: "A nulladik elvű gondolkodás olyan építőelemekről szól, amelyek a dolgok szerkezetét alkotják, míg az első elvű gondolkodás a rendszertörvényekről, vagyis a dolgok kölcsönhatásairól szól. Az első elvű gondolkodás ismert feltételekben fogalmaz meg célokat, majd törekszik ezek elérésére, szükség szerint új dolgokat feltalálva és tanulva, de ritkán fedez fel teljesen új, a világ számára szükséges koncepcionális primitíveket."


Az üzleti világban a nulladik elvű gondolkodás nem csupán a jelenlegi problémák megoldását jelentheti, hanem azt is, hogy új irányokat fedezünk fel, amelyek alapjaiban változtathatják meg a vállalkozásunkat. Vállalkozóként mindannyian tudjuk, hogy a versenytársak előtt kell járnunk, és néha az igazán nagy áttörések azokban a pillanatokban következnek be, amikor megkérdőjelezzük a jelenlegi kereteket, és új összefüggéseket fedezünk fel.

Természetesen, a nulladik elvű gondolkodás alkalmazása nem mentes a kockázatoktól. Hiszen, mint minden újítás, ez is magában hordozza a hibák, a kudarcok lehetőségét. Ugyanakkor, ahogy Johnson is említi, az "általa feltárt nullák" hozzájárulhatnak a jövőbeli intelligens létezéshez.


Hogyan hasznosíthatjuk mindezt a gyakorlatban? Először is, engedjük meg magunknak, hogy kétségbe vonjuk a jelenlegi kereteket és meglévő feltételezéseinket. Kísérletezzünk új módszerekkel, új megközelítésekkel, ne féljünk a hibáktól, hiszen ezek a hibák adnak új ötleteket és irányokat. Bátorítsuk munkatársainkat is arra, hogy gondolkodjanak "nulladik elv szerint" és hozzanak új ötleteket.


És végül, de nem utolsósorban, használjuk ki a Boost Budapest közösséget, ahol vállalkozók segítik egymást üzletük fejlesztésében, megosztják tapasztalataikat, kapcsolatokat építenek, és elsajátítják a siker kulcselemeit a rendszeres eseményeken, tréningeken és műhelymunkákon keresztül. A közösségünkhöz tartozó tagok már most is élvezhetik a nulladik elvű gondolkodás előnyeit, hiszen az általunk szervezett tréningeken számtalan alkalommal merül fel ez a téma, és válik használhatóvá a gyakorlatban. A közös tanulás és tapasztalatcserék nem csak a vállalkozásunkat segítik előre, de a gondolkodásmódunkat is új irányba terelik.


A közösségi tanulás és együttműködés jelentősége kiemelkedő a mai üzleti világban. A Boost Budapest vállalkozói közössége ezt a szemléletet képviseli:


Mi. Együtt. Fejlődünk.

Bátorítunk mindenkit, hogy csatlakozzon hozzánk, és vegye ki részét ebből a folyamatos tanulásból és fejlődésből. Az új gondolkodásmódok bevezetése és alkalmazása, mint a nulladik elvű gondolkodás, nagyszerű lehetőségeket rejt a vállalkozások számára. Mindezek mellett pedig a közösségünkben való aktív részvétel tovább erősíti a fejlődési lehetőségeinket, és hozzájárul a közös sikerünkhöz.Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page