top of page

Boost Group Oy:
Átfogó áttekintés

A Boost Group Oy egy olyan vízió megvalósulása, amelyet finn vállalkozók egy csoportja osztott meg, hogy létrehozzanak egy páratlan üzleti coaching és hálózatépítő platformot, amely kifejezetten a vállalkozói szellem számára készült. A globális járvány által okozott kihívások közepette alapított Boost Group Oy mára a szakmai növekedés és együttműködés jelképévé vált, mélyen gyökerezve a finn üzleti kultúrában.

Eredet és vezetési struktúra:

A Boost Group Oy megalapítása tíz finn vállalkozó együttműködő víziójára nyúlik vissza, akik mindegyike egyedi szaktudással és elkötelezettséggel járult hozzá egy olyan környezet kialakításához, ahol az üzleti éleslátás és hálózatépítés összeolvad. Ezek a alapítók felismerték egy olyan platform szükségességét, amely nemcsak túléli a gazdasági bizonytalanságokat, hanem virágzik is azokban, különösen olyan időszakokban, amikor a hagyományos személyes kapcsolattartást globális események, mint például a COVID-19 járvány nehezítette.

 

Finnországban gyökerező, de messze túlmutató látásmóddal a Boost Group Oy egyértelmű alapelvekkel jött létre, amelyek célja a finn vállalkozói szellem lényegének megtestesítése — ellenálló képesség, innováció és együttműködés. A szervezet vezetése ezen alapelvek tükröződése, amelyet a Vezetői Csapat testesít meg, egy olyan kollektíva, amely stratégiai felügyeletet ötvöz operatív kiválósággal.

 

A hajó kapitánya, az Ügyvezető Igazgató Tarmo Herlevi feladata, hogy irányt szabjon a szervezetnek, stratégiai építész, aki formálja a Boost növekedési pályáját. Ő a márka mögötti vezető erő, biztosítva, hogy terjeszkedése összhangban legyen alapértékeivel, miközben feszegeti a hálózatépítés és szakmai fejlődés lehetőségeinek határait.

 

A stratégiai víziót kiegészítve az Oktatási Igazgató, Outi Impivaara vezeti a Csoport Coachokból álló csapatot, amely az Boost közösség szellemi és gyakorlati gazdagításáért felelős. Ez a részleg a Boost oktatási gerincét képezi, felelős a vállalkozói coaching tananyag összeállításáért és szállításáért, amely olyan szigorú, mint amennyire tájékoztató. Személyre szabott megközelítéssel biztosítják, hogy az oktatási tartalom nemcsak a Boost által meghatározott magas sztenderdeket elégíti ki, hanem a modern vállalkozók előtt álló folyamatosan változó kihívásokra is válaszokat ad.

 

Az Ügyvezető Igazgató és a Csoport Menedzserek, valamint az Oktatási Igazgató és a Csoport Coachok közötti szinergia alkotja a Boost Group Oy magvezetési struktúráját. Ez a struktúra dinamikus, reagálóképes és tagközpontú, biztosítva, hogy minden stratégiai döntés és oktatási program előreviszi a szervezetet és tagjait a közös siker felé. Együtt őrzik a Boost küldetését — hogy felhatalmazzák a vállalkozókat azokkal az eszközökkel, tudással és kapcsolatokkal, amelyekre szükségük van ahhoz, hogy kiemelkedjenek a folyamatosan változó üzleti tájban.

2

A Boost alapelvei:

A Boost Group Oy nem csupán szolgáltatásokon alapuló intézmény, hanem egy megrendíthetetlen értékekkel rendelkező alapra épül. Ezek az elvek nem csupán irányelvek, hanem az iránytűk, amelyek minden döntést, interakciót és törekvést irányítanak a szervezeten belül. Ezek a finn integritás, közösség és ellenálló képesség gazdag örökségének tükröződései, és bele vannak szőve a Boost kultúrájába.

 • Integritás és Megbízhatóság (Átláthatóság és Bizalom): A Boost filozófiájának középpontjában az átláthatósághoz való elkötelezettség áll. A szervezet olyan környezetet ápol, ahol a világosság és nyitottság az alap, nem kivétel. Az őszinte párbeszéd és átlátható üzleti gyakorlatok ösztönzésével a Boost bizalmat épít közösségén belül. Ez a bizalom a hálózatának valutája, biztosítva, hogy minden interakció tiszta alapokra épüljön, akár a finn üveg és szilárd, mint a finn sziklák.

 • Közös Támogatás és Szinergia (Segítségnyújtás és Együttműködés): A Boost hirdeti az összefogás fontosságát, nem a magányos törekvésekét, mint a siker kulcsát. Ahogyan a finn társadalom ismert az együttműködő szelleméről, úgy ösztönzi a Boost is tagjait, hogy olyan partnerségekben vegyenek részt, amelyek kihasználják a csoport kollektív bölcsességét. A szervezet hisz abban, hogy az egység ereje a kihívásokat diadalokká alakíthatja, ahogyan az együttműködő szellem az emberiség legnagyobb eredményeit is lehetővé tette.

 • Folyamatos Fejlődés (Növekedés és Siker): A 'Sisu', egy finn stoikus elszántságot jelentő fogalom, áthatja a Boost növekedési megközelítését. A sikerhez vezető út állandó erőfeszítésekkel és rendíthetetlen kitartással van kikövezve. A Boost ápolja ezt az etikát, biztosítva a szükséges támogatást és erőforrásokat a vállalkozások növekedéséhez, innovációjához és kiválóságához. A szervezet ünnepli az utazást éppúgy, mint a célt, elismerve, hogy minden előrelépés önmagában is győzelem.

 • Bátorság és Igazságosság (Bátorság és Méltányosság): A vállalkozás cselekvés, és a Boost felismeri a vállalkozás elindításában és fenntartásában rejlő bátorságot. A szervezet olyan kultúrát támogat, ahol a számított kockázatokat tisztelet övezi és ahol az ügyletek méltányossága kiemelt jelentőséggel bír. A Boost a tagjai mellett áll, bátorítva őket, hogy merészen nézzenek szembe a kihívásokkal és egyformán kezeljék a sikereket és a kudarcokat.

 • Felelős Függetlenség (Személyes Felelősségvállalás): A Boost bátorítja tagjait, hogy vállalják felelősséget tetteik és hatásaikért. Ahogyan a finn kultúra értékeli az egyéni felelősséget, úgy vallja a Boost is, hogy a vállalkozóknak saját döntéseiket és azok következményeit kell birtokolniuk. Ez a személyes felelősségvállalás nem teher, hanem büszkeség jelképe, amit a Boost tagjai büszkén viselnek.

 • Közösségi Hozzájárulás (Társadalmi Felelősségvállalás): Az egyéni és üzleti siker túlmutatva, a Boost mélyen beágyazott társadalmi felelősségtudatot kelt közösségében. A tagokat a társadalmi előrehaladás őreiként tekintik, minden vállalkozás hozzájárul a közjóhoz. A Boost ösztönzi tagjait, hogy fontolják meg vállalkozásaik szélesebb körű hatását, inspirálva őket olyan cselekvésekre, amelyek pozitívan járulnak hozzá a társadalomhoz és a környezethez.

 

Ezek az értékek a Boost Group Oy iránytűi, amelyek egy olyan útvonalat világítanak meg, amely túlmutat a puszta nyereségen és egy integritás, együttműködés, ellenálló képesség, bátorság, felelősségvállalás és társadalmi hozzájárulás örökségéhez vezet. Ezek magába foglalják a finn etoszt, hogy jól csináljunk dolgokat, miközben biztosítják, hogy amint a Boost tagjai emelkednek, ők is felemelik a körülöttük lévő társadalmat.

3

A Boost alappillérei:

A Boost Group Oy szellemisége egy háromrészes tagfejlesztési modellben összpontosul, amely összhangban van Maslow pszichológiai fejlődési hierarchiájával. Ez a modell nem csupán egy szerkezet, hanem egy filozófiai keretrendszer, amely irányítja a szervezet minden funkcióját és szolgáltatását.

 • Fejleszd Magad (Boost Yourself): A Boost élményének középpontjában az egyéni képességek fejlesztésének elkötelezettsége áll. Felismerve, hogy minden vállalkozás alapját az abban dolgozó személyek képezik, ez az alappillér a személyes fejlődésre összpontosít. Ez egy holisztikus megközelítés, amely nem csak a szakmai készségeket, hanem a személyes jól-létet, a munka és magánélet egyensúlyát és az érzelmi intelligenciát is magában foglalja. A tagokat arra ösztönzik, hogy vegyenek részt egy önmegismerésen és növekedésen alapuló úton, amely növeli a lehetőségeiket nem csak üzleti sikerre, hanem személyes megelégedettségre is. Ez az alappillér szolgálja az vállalkozói növekedés táptalaját, ahol a tagok táplálják ambícióikat és kifejlesztik azokat a készségeket, amelyekre szükségük van a versenyképes üzleti világban való boldoguláshoz.

 • Fejleszd Vállalkozásod (Boost Your Business): Az egyéni alapokra építve, a második alappillér a tagok vállalkozói törekvéseire helyezi a hangsúlyt. Ez az aspektus a vállalkozás növekedésének kézzelfogható aspektusaival foglalkozik – stratégiával, piacbővítéssel, operatív hatékonysággal és innovációval. A Boost felvértezi tagjait azokkal az eszközökkel, tudással és stratégiákkal, amelyek szükségesek üzleti modelljeik finomításához, piaci jelenlétük bővítéséhez és működésük optimalizálásához. A szervezet olyan erőforrásokat és coacholást biztosít, amelyek minden szakaszban, a kezdeti start-upoktól a már jól megalapozott vállalkozásokig megerősítik a vállalkozásokat. Az eredmény egy stabil alapokon álló erős vállalkozás, amely hozzájárul a Boost közösség vitalitásához.

 • Fejleszd Társaid (Boost Your Friends’ Business): A harmadik alappillér túllép az egyéni és vállalkozói növekedésen, elősegítve egy kollektív jólét kultúrájának kialakulását. Felismerve, hogy az egyik siker hozzájárulhat a sokak fejlődéséhez, a Boost a kölcsönös támogatás és az együttműködés sikerének ügyét képviseli. A tagokat arra ösztönzik, hogy használják fel sikerüket és stabilitásukat társaik segítésére, létrehozva egy szinergikus hálózatot, ahol vezetékek, betekintések és lehetőségek szabadon cserélődnek. Ez a kölcsönösségen alapuló kapcsolat a Boost filozófia alapköve, ahol a közösség növekedése szorosan összefügg az egyes tagok sikerével.

 

Ezen alappillérek kölcsönfüggése egy átfogó növekedési megközelítést testesít meg, amely párhuzamba állítható Maslow önmegvalósítás felé vezető lépcsős útjával. A Boost kontextusában ez az út a vállalkozói megvalósítás felé vezető útvonalra fordul át, ahol a személyes fejlődés, az üzleti siker és a közösségi támogatás a három kritikus lépés. Minden alappillér egy lépést jelent, és együtt egy olyan létrát alkotnak, amely a Boost tagjait olyan sikerességi magasságokba emeli, amelyeket egyedül talán soha nem értek volna el.

4

Vezetési szerkezet és szerepek a Boostban

A Boost Group Oy vezetési keretrendszere arra van kialakítva, hogy biztosítsa a hatékony működést és összhangot a szervezet céljaival. Íme egy átfogó lista a Boost csoportokon belüli szerepekről és azok specifikus feladatairól:

 • Ügyvezető Igazgató:

  • Meghatározza a Boost Group Oy stratégiai irányát és átfogó vízióját.

  • Felügyeli a vállalat működését, hozza meg a fő vállalati döntéseket és kezeli az erőforrásokat.

  • A vállalati igazgatóság és a vállalati műveletek közötti fő kommunikációs kapcsolatot képezi.

 • Csoport Menedzserek:

  • Stratégiai vezetőként szolgálnak az egyes csoportok számára, biztosítva a zökkenőmentes működést más szerepekkel összhangban.

  • Kezelik a pénzügyi szempontokat, beleértve a tagsági számlázást.

  • Kapcsolatot tartanak csoportjaik és az Ügyvezető Igazgató, valamint az Oktatási Igazgató között.

 • Oktatási Igazgató:

  • Felügyeli az oktatási tartalmat az összes Boost csoportban.

  • Kifejleszti a coaching tantervet és képezi a csoport coachokat.

  • Biztosítja az oktatási normák relevanciáját és minőségét.

 • Csoport Coachok:

  • Megtervezik és vezetik a coaching üléseket, eseményeket hoznak létre a Boost applikációban.

  • Szükség esetén helyettes coachokat biztosítanak és oktatási diákat készítenek a csoport találkozókhoz.

 • Szóvivő:

  • Koordinálja és vezeti a csoport találkozókat, bemutatja a tagokat és a vendégeket.

  • Biztosítja a találkozók diavetítéseinek pontosságát és bemutatja a tagok eredményeit.

 • Csoport Felelős:

  • Frissíti a találkozók diavetítéseit kulcsinformációkkal és statisztikákkal.

  • Nyomon követi a résztvevőket, kezeli az események lezárását az applikációban és frissíti a résztvevők listáját.

  • Biztosítja, hogy a tagok jelentést tegyenek tevékenységeikről az applikációban.

  • Az Explore csoportokban mint csoport coach is működik.

 • Tematika Szervezők (kifejezetten a Boost Explore Csoportok számára):

  • Beszédeket tartanak a csoport specifikus érdeklődési körében, tájékoztatva és bevonva a tagokat.

  • Különleges házigazdaként működnek az eseményeken, a csoport tematikus területére összpontosítva.

 • Angel Team:

  • Különböző szerepeket foglal magában, mint a Boost Barát, Növekedés Noszogató, Vendég Vadító és Média Mágus.

  • Minden szerep egyedülálló módon járul hozzá a tagok támogatásához, a vendégek integrálásához, a csoport növekedésének elősegítéséhez és a csoport népszerűsítéséhez a közösségi médián keresztül.

 

Mindegyik szerep kritikus a Boost Group Oy élettel teli, támogató és jól koordinált közösségének fenntartásában. Együtt alkotnak egy átfogó vezetési szerkezetet, amely biztosítja minden tag számára termékeny és gazdagító élményt nyújtó szolgáltatások nyújtását.

5

A Boost Group Oy „Boost Akadémia” oktatási keretrendszere:

A Boost Group Oy "Boost Akadémia" programja az oktatási megközelítésének alappillére, amely kifejezetten a Boost Akadémia Csoportok számára lett tervezve. Ez a keretrendszer az Boost küldetésének szerves része, melynek célja a vállalkozói siker előmozdítása átfogó tanulási és fejlesztési lehetőségeken keresztül.

A Boost Akadémia Keretrendszerének Alapvető Elemei:

 1. Strukturált Tanterv a Holisztikus Fejlődésért:

  • A Boost Akadémia tanterve részletesen felépített, 62 alapos leckéből és témakörből áll, széleskörű ismereteket kínálva a modern vállalkozók számára.

  • A tanterv három fő területre koncentrál: személyes fejlődés, üzleti növekedés és együttműködő vállalkozói közösség előmozdítása.

  • Úgy van kialakítva, hogy megfeleljen a vállalkozók változó igényeinek, biztosítva, hogy agilisak és jól felszereltek maradjanak a folyamatosan változó üzleti környezet kihívásaihoz.

 2. Személyes Fejlődés Hangsúlyozása:

  • A "Fejleszd magad" szekció a személyes készségek és vezetői tulajdonságok fejlesztésére összpontosít. Ide tartoznak olyan modulok, mint a célmeghatározás, érzelmi intelligencia, stresszkezelés és a munka-magánélet egyensúly elérése.

  • Ezek a tanfolyamok arra irányulnak, hogy növeljék a rezilienciát, javítsák a döntéshozatali képességeket és elősegítsék az öntudatosságot, amelyek a sikeres vállalkozói tevékenység alapvető tulajdonságai.

 3. Üzleti Növekedés és Stratégia:

  • A "Fejleszd vállalkozásod" szegmens a fő üzleti kompetenciák élesítésére van kitalálva. Ide tartozik a marketing, értékesítés, termékfejlesztés és üzleti folyamatoptimalizálás területeinek képzése.

  • A vállalkozók megtanulják finomítani stratégiáikat, megérteni a piaci dinamikákat és hatékonyan kezelni műveleteiket az üzleti növekedés és fenntarthatóság előmozdítása érdekében.

 4. Együttműködés és Hálózatépítés:

  • A "Fejleszd társaid" szekció a hálózatépítés és együttműködés erejére koncentrál. Itt a vállalkozók megtanulják egy erős szakmai hálózat kiépítésének és ápolásának fontosságát.

  • Ez a szegmens a tudás, tapasztalatok és erőforrások megosztását ösztönzi, megerősítve azt a hitet, hogy a kollektív növekedés egyéni sikerhez vezet.

 5. Interaktív és Dinamikus Tanulási Élmény:

  • A Boost Akadémia Csoportokban zajló tanulási élmény interaktív és dinamikus. A tagok részt vesznek vitákban, műhelymunkákban és hálózatépítő üléseken, amelyek kiegészítik a strukturált órákat.

  • Ez az megközelítés biztosítja, hogy a tanulás nemcsak elméleti, hanem gyakorlati is legyen és alkalmazható a valós üzleti helyzetekben.

 6. Személyre Szabott a Boost Akadémia Csoportok Számára:

  • A keretrendszer kifejezetten a Boost Akadémia Csoportokra van szabva, amelyek 25-60 fős, különböző vállalkozókból álló csoportokat foglalnak magukban.

  • Ezek a csoportok rendszeresen találkoznak, lehetővé téve a tagok számára, hogy alkalmazzák tanulmányaikat, megosszák betekintéseiket és egy támogató, élénk környezetben növekedjenek együtt.

 7. Folyamatos Fejlődés és Alkalmazkodás:

  • A Boost Akadémia tanulási keretrendszere folyamatosan fejlődik, alkalmazkodva az új trendekhez, technológiákhoz és üzleti gyakorlatokhoz. Ez biztosítja, hogy az oktatás releváns, aktuális és hatékony legyen.

 

A Boost Akadémia keretrendszere a Boost Group Oy-n belül egy átfogó és sokrétű oktatási rendszer, amely képessé teszi a vállalkozókat arra, hogy a mai versenyképes üzleti világban sikeresek legyenek. Ez a rendszer a személyes fejlődésre, üzleti érzékre és kollektív növekedésre összpontosít, biztosítva, hogy a Boost Akadémia Csoportok tagjai sikeresen navigálhassanak a vállalkozások bonyolultságai között.

6

A Boost csoportok ökoszisztémája:

A Boost Group Oy harmónikusan integrál három különálló, mégis összekapcsolt csoportstruktúrát, amelyek az ökoszisztémájának életét alkotják. Ez a háromrészes keretrendszer úgy van kialakítva, hogy kielégítse vállalkozói közösségének változatos igényeit és törekvéseit, biztosítva, hogy minden tag megtalálja a helyét a Boost univerzumban. A kollektíva a Boost Akadémia Csoportokat, a Boost Explore Csoportokat és a Boost Szakmai Csapatokat foglalja magában, mindegyik alapvető szerepet játszik a Boost együttműködésen alapuló tapasztalatainak gazdagításában.

A Boost Csoportszerkezetek Harmónikus Funkciói:

 • Boost Academy Csoportok mint az oktatási mag, ahol a tanulás és fejlődés eszméje minden egyes alkalommal pulzál.

 • Boost Explore Csoportok egyedi érdeklődésre szabott hálózatépítő arénák, amelyek sokszínűséggel gazdagítják a Boost táját.

 • Boost Szakmai Csapatok az ágazatspecifikus növekedést előmozdító együttműködési motorok, amelyek olyan környezetet teremtenek, ahol a megosztott tudás kollektív sikerre vált.

 

Ezek a csoportok együtt alkotják a Boost kiterjedt ökoszisztémáját, egy olyan közösséget, ahol az oktatás, hálózatépítés és együttműködés nem csupán elvont eszmék, hanem kézzelfogható valóságok, amelyek minden tagot képessé tesznek arra, hogy új vállalkozói magasságokat érjen el.

6.1

Boost Akadémia Csoportok - A Tanulás és Fejlődés Kulcskövei:

A Boost Akadémia Csoportok a Boost alappillérei, azok a fő eszközök, amelyeken keresztül a szervezet folyamatos tanulásra és vállalkozói fejlődésre irányuló küldetését valósítja meg. Ezek a csoportok az önmegvalósításra való elkötelezettségükkel jellemezhetők, amit egy olyan tanterv alátámaszt, amely személyes és szakmai növekedést elősegít. Minden csoport 25-től 60 tagig terjedő változatos vállalkozókból áll, akik heti rendszerességgel vesznek részt üzleti coachingot és közösségi megbeszéléseket ötvöző foglalkozásokon, elősegítve a tudásmegosztás és a kölcsönös támogatás kultúráját.

 

Bár a Boost márka nemzetközileg is elismert, és informális csoportjai, mint a Boost Tallinn és a Boost Budapest is visszhangozzák filozófiáját külföldön, a Boost Akadémia hivatalos tevékenységei és szerkezetes programjai Finnország-központúak, választott vezetők káderének irányítása alatt, akik biztosítják a Boost ethoszának hűségét.

 

Minden csoportot egy háromfős elkötelezett vezetői csapat irányít – egy Szóvivő, egy Csoport Felelős és egy Csoport Coach –, mindezt egy Csoport Menedzser stratégiai felügyelete mellett. Ezek a pozíciók fizetett szerepek, tükrözve a Boost hitét az erőfeszítés és a hozzájárulás jutalmazásában. Ezt a szerkezetet egészíti ki az Angel Team rendszer, a csoporton belül egy önkéntes csoport, amely a közösség gondozására szenteli magát a vendégek fogadásától, a tagok integrálásáig, a közösségi média érdekérvényesítéséig és a csoport aktív előmozdításáig és növekedéséig.

Boost Akadémia Találkozó Típusai:

 • Személyes nyílt találkozó hetente vagy kéthetente

 • Személyes vagy online zárt Mastermind találkozó alkalmanként

 • Online nemzetközi találkozó vendégekkel

 

Egy Tipikus Boost Akadémia Találkozó Menete:

A találkozó 7-8 óra körül reggelivel vagy 11-12 óra körül ebéddel kezdődik. A kezdés időpontját a csoport menedzsere határozza meg. Lehetséges, hogy egyszerre több csoport is aktív, így ezek nem fedhetik át egymást. A hivatalos rész kezdete előtt és után 15 percet szánunk kötetlen beszélgetésre, találkozók egyeztetésére, stb. A találkozó hivatalosan (az étkezéssel együtt) pontosan 2 óra hosszú.

 • 7:45 - Megérkezés (ismerkedés, beszélgetés).

 • 8:00 - A szóvivő (vagy menedzser) megnyitja a találkozót, ismerteti a programot, majd reggelire (vagy ebédre) invitálja a résztvevőket.

 • 8:15 - Amíg a résztvevők esznek, a szóvivő megkezdi a találkozót, bemutatkozik a Boost és a csoport vezetősége. A Boost Your Business szakasz keretein belül rövid bemutatkozások zajlanak (kb. 30-60 sec/előadó a csoport méretétől függően), melyet a vendégek kezdenek, majd a tagok zárnak.

 • 8:50 - Kávészünet, Face-to-Face találkozó időpontok egyeztetése, az étkezéshez használt edények, evőeszközök visszavitele.

 • 9:00 - Boost oktatás, azaz Boost Yourself szakasz. Menedzser beszéde. Leads & Deals, azaz Boost Your Friend’s Business szakasz (ajánlások és a lebonyolított üzletek megköszönése). Hírek a környékről (más csoportok aktuális helyzetének és növekedésének ismertetése). Boost Spotlight (egy jeles tag bemutatása a közösségi csatornákon keresztül). Hogyan csatlakozhatsz a Boosthoz és mibe kerül a tagság? A vendégeket a menedzser egy másik helyiségbe invitálja, és felajánlja nekik a csatlakozás lehetőségét. A vendégek távollétében a csoport átbeszélheti a csoportot érintő aktuális kérdéseket, jövőbeli terveket.

 • 9:45 - A találkozó zárása.

 

Kivételek a találkozók ütemezésében:

A heti találkozót nem tartják meg a következő hetekben:

 • Nyári szünetben

 • Szent Iván – augusztus eleje

 • Karácsony, vízkereszt

 • Boost Big Training hetében

 

A kivételek ütemezését a csoport saját honlapján, Facebook csoportjában és a szóvivő heti levelében közlik.

6.2

Boost Explore Csoportok - A Specializált Érdeklődési Körök Találkozóhelye:

A Boost Explore Csoportok speciális érdeklődési köröket követő tagok számára biztosítanak konklávé jellegű teret, vagy olyan hálózati szervezetet tagjai számára, akik hasonló témákban működnek. Habár ezek a csoportok a Boost Akadémia tananyagának peremén működnek, magukba sűrítik a specializált hálózatépítés szellemét, és tevékenységeikkel tükrözik a tagok közös érdeklődési körének egyedi aspektusait.

 

Minden Explore Csoport autonóm módon működik, miközben szimbiotikus partnerségben kötődik a Boost szívéhez. A tagok részt vehetnek az Akadémia foglalkozásain, kiaknázva az Akadémia bölcsességtárát. Az Explore Csoportok vezetése az Akadémia vezetési modelljét tükrözi, egy Szóvivővel, Csoport Felelőssel és Tematika Szervezővel az élen, az Angel Team önkéntes erőfeszítéseinek támogatásával, akik a közösségi részvétel és bővítés ügyét szolgálják.

 

Az Explore csoportok találkozói nagyszabású események, melyeken a részvétel kötelező; ezek ritkán kerülnek megrendezésre, de nyitottak a tagok és vendégeik számára. Ezekben az eseményeken egy tag vagy vendégvállalat önként vállalja az esemény házigazdájának szerepét, és állja az összes szükséges költséget, cserébe bemutathatja vállalkozását és díszítheti a helyszínt marketinganyagaival.

Boost Explore Találkozó Típusai:

 • Személyes nyílt találkozó, ahol a vendégek havi egyszer üdvözöltek

 • Személyes vagy online zárt Mastermind találkozó, csak csoporttagoknak

 • Online nemzetközi találkozó vendégekkel

 

Egy Tipikus Boost Explore Találkozó Menete:

A találkozó 7-8 óra körül reggelivel vagy 11-12 óra körül ebéddel kezdődik, esetleg 15-16 óra körül vacsorával indul. A kezdés időpontját a csoport menedzsere határozza meg.

 • 8:00 - Találkozó kezdete és reggeli

  • A Boost Explore találkozók egy barátságos hangulatú étkezéssel kezdődnek, amit a helyszín étkezőjében szolgálnak fel. Ez a nyitány lehetőséget biztosít a tagoknak, hogy lazán beszélgessenek, miközben élvezik a frissítő ételeket és italokat.

 • 8:05 - A csoport bemutatása

  • Az étkezés elfogyasztása közben a szóvivő röviden bemutatja a Boost Explore hálózatépítési csoportját, kiemelve a csoport céljait és az aznapi programot, és tájékoztatást nyújt a csoporthoz való csatlakozás módjáról.

 • 8:15 - Tagok és vendégek bemutatkozása

  • Minden tag számára biztosított 60 másodperc, hogy bemutatkozzon, ismertesse vállalkozását, és beszéljen arról, mit tud másoknak nyújtani, valamint miben kérne segítséget. A vendégeknek is lehetőségük van bemutatkozni, 60 másodperces időkeretben.

 • 9:15 - Szünet 1

  • Egy 10 perces kávé szünet következik, amely ideális alkalom a hálózatépítésre, személyes találkozók egyeztetésére, és üzleti lehetőségek vagy kihívások megvitatására.

 • 9:25 - Az esemény házigazdájának bemutatója

  • Az eseményt finanszírozó vállalkozás képviselője tart egy 25-30 perces előadást, amelyben bemutatja a vállalkozását, kínálatát és sok esetben nyújt akciós ajánlatot is a jelenlévők számára.

 • 9:55 - Szünet 2

  • Egy 15 perces kávé szünet következik, amely ideális alkalom a hálózatépítésre, személyes találkozók egyeztetésére, és üzleti lehetőségek vagy kihívások megvitatására.

 • 10:15 - Meghívott előadó

  • A csoport felelős által meghívott vendégelőadó tart egy 45-60 perces előadást, amely szakmai ismereteket és új perspektívákat nyújt a tagok számára. Az előadás témája változatos lehet, attól függően, hogy milyen területen szeretné a csoport bővíteni tudását.

 • 11:00 - Kérdez-felelek és networking

  • Az előadás után egy rövid, 15 perces kérdezz-felelek szekció következik, ahol a tagok interaktív módon vehetnek részt. Ezt követően a tagok és a vendégelőadó informális környezetben folytathatják a beszélgetést, lehetőséget adva a termékek vagy szolgáltatások bemutatására is.

 • 11:15 - Szünet 3

  • Egy 5 perces kávé szünet következik, amely ideális alkalom a hálózatépítésre, személyes találkozók egyeztetésére, és üzleti lehetőségek vagy kihívások megvitatására.

 • 11:20 - Networking játék

  • A jelenlévőket véletlenszerűen párba állítja a szóvivő, ami után kapnak 5 percet egymás foglalkozásának és ajánlatainak megismerésére. Az 5 perc leteltével a résztvevők egymás után bemutatják a vállalkozást, amit megismertek, 30 másodpercben.

 • 11:45 - Zárszó és csatlakozási tájékoztató

  • A találkozó hivatalos részének zárásaként a szóvivő összefoglalja a nap eseményeit, és tájékoztatást nyújt a csoporthoz való csatlakozás módjáról.

 • 12:00 - A találkozó vége

  • A találkozó hivatalosan 12:00-kor zárul, a hivatalos program után további szabad networkingre nyílik lehetőség, ahol a tagok kötetlenül építhetik kapcsolataikat.

6.3

Boost Szakmai Csapatok - Az Ágazatspecifikus Szinergiák Központja:

A Boost Szakmai Csapatok az ágazatspecifikus szinergiák kulcspontjai a Boost rendszeren belül. Ezek a csapatok dinamikus szövetségek az Akadémiai és Explore Csoportok vállalkozó szellemű tagjai között, melyeket a közös iparági érdeklődés gravitációs ereje hoz össze. Ők alkotják azokat az olvasztótégelyeket, ahol az üzleti vezetők és a specializált tudás egyesül.

 

A csapatokat elkötelezett önkéntes Csapatvezetők és Helyettes Csapatvezetők irányítják, akiknek feladata az iparági ismeretek cseréjének fokozása, biztosítva, hogy minden találkozó lehetőséget teremtsen a fejlődésre és növekedésre. Ezek a csapatok bizonyítják a Boost elkötelezettségét amellett, hogy olyan platformokat biztosítson, amelyek nemcsak a hálózatépítést segítik, hanem fokozzák az ágazatspecifikus együttműködést.

Csapatstruktúra és Vezetői Szerepek:

A Boost Csapatok olyan tagokat hoznak össze, akik különféle helyi egységekben tevékenykednek, de közös iparági érdeklődéssel bírnak. Minden csapat választ egy Csapat Szervezőt és egy Helyettes Csapat Szervezőt a tagjai közül. Főbb feladataik a következők:

 • Csapat Összeállítása: A Csapat Szervező rendszeres csapatértekezleteket szervez, hatékonyan kommunikálva a találkozók ütemezését minden csapattagnak.

 • Napirend Kialakítása: A Csapat Szervező strukturált napirendet készít, amely meghatározza a megbeszélendő témákat vagy tevékenységeket a csapatértekezlet során.

 • Értekezlet Regisztrációja: Az értekezleteket a Csapat Szervező "szabadidős eseményekként" regisztrálja a Boost applikációban. Ez a lépés minden résztvevőnek 1 pontot ér.

 

A nemzetközi találkozók zökkenőmentes lebonyolítása érdekében, amelyek általában online formában zajlanak, legalább az egyik vezetőnek magas szintű angol nyelvtudással kell rendelkeznie.

Iparágspecifikus Boost Csapatok:

A Boost számos csapatot működtet, mindegyik egy adott szektorra vagy iparágra összpontosít.

 

Jelenleg a platform a következő csapatokat támogatja:

 • B2B Szolgáltatások

 • Eseményszervezés

 • Marketing és Kommunikációs Szolgáltatások

 • B2C Szolgáltatások

 • Ingatlan Szolgáltatások

 • Befektetési és Pénzügyi Szolgáltatások

 • Egészségügyi és Wellness Szolgáltatások

 

Boost Szakmai Csapatok Találkozó Típusai:

 • Személyes vagy online zárt értekezlet, csak a csapattagok számára

 

Egy Tipikus Boost Csapat Értekezlet Menete:

A Boost csapatértekezletek eltérnek a csoportértekezletektől és kizárólag a csapattagok számára elérhetők. Ezeket az értekezleteket általában közvetlenül a csoportértekezletek után tartják, legyenek azok online vagy személyes formában. Egy tipikus csapatértekezlet a következőképpen zajlik:

 • 14:00 - A Csapat Szervező megnyitja az értekezletet.

 • 14:15 - A tagok felvetik, hol szorulnak segítségre, ösztönözve a nyílt párbeszédet, kérdéseket és tanácsokat.

 • 15:00 - A Csapat Szervező beszél a potenciális együttműködési projektekről, iparági frissítésekről vagy változásokról.

 • 15:15 - A Csapat Szervező irányításával minden tag megpróbál legalább két ajánlást regisztrálni a Boost applikáción.

 • 15:25 - A Boost csapat folyamatban lévő projektjeinek, jövőbeli terveinek és értekezleteinek összefoglalója kerül megosztásra. Ezt követően az értekezlet befejeződik.

7

Boost Pontrendszer

A Boost Group Oy innovatív módon vezetett be egy pontrendszert, a Boost Pontrendszert, amely stratégiai megközelítéssel növeli a tagok részvételét és ünnepli azok eredményeit. Ez a rendszer kulcsfontosságú eleme annak, hogy vonzó környezetet teremtsen, ahol az aktív részvételt és a kölcsönös előrehaladást nagyra értékelik.

Hogyan működik a Pontrendszer:

A Boost Pontrendszer lényege, hogy átfogóan értékeli a tagok különböző tevékenységeit, amelyek közé tartozik:

 • Állandó részvétel: A tagok pontokat kapnak a rendszeres csoporttalálkozókon és jelentős eseményeken, mint például nagy képzések, aláhúzva az állandó részvétel jelentőségét.

 • Kapcsolatok bővítése: Olyan tevékenységek, mint a vendégek meghívása és kétoldalú találkozók szervezése más tagokkal, pontszerző tevékenységek, amelyek tükrözik a Boost hálózatépítésre és kapcsolatok megerősítésére helyezett hangsúlyát.

 • Üzleti növekedés támogatása: A rendszer nemcsak a tagok saját üzleti sikereiért, hanem mások sikeréhez való hozzájárulásért is jutalmazza őket. Ez magában foglalja az üzleti vezetékek biztosítását, üzletek lezárását és társaik támogatását, ezzel erősítve a közösségközpontú sikermodellt.

 • Kereszt-csoport interakció: Pontokat kapnak azok a tagok is, akik különböző Boost csoportok vagy csapatok tevékenységeiben vesznek részt, ösztönözve ezzel a felfedezést és interakciót a szélesebb Boost hálózaton belül.

 

Tagsági Díj Előnyei és Pontcélok:

A Boost Pontrendszer alapvetően befolyásolja a tagsági díjakat:

 • Díjcsökkentés: Az Akadémia csoportokban, a tagság második évétől kezdve, az egyének csökkenthetik évi 1200 eurós díjukat maximum 200 euróval, a felhalmozott pontjaik függvényében. Ez a rendszer nemcsak anyagi ösztönzést kínál, hanem megtestesíti a Boost elvét, hogy felismerje és jutalmazza az aktív részvételt.

 • Pontok mint pénznem: A csoportok minden típusában a tagok felhasználhatják pontjaikat bizonyos előnyök és kedvezmények, mint például előadási idő vagy kiállítási standok "megvásárlására" bizonyos helyszíneken.

 • Teljesítménymérföldkő: Minden tagot arra ösztönöznek, hogy évente legalább 200 pontot gyűjtsön össze. Ezt a célt elérve az Akadémia csoportokban a következő évi tagsági díjból 200 euró kedvezményt kapnak.

 • További jutalmak: A pontok gyűjtése további előnyöket is feloldhat, mint például ingyenes hozzáférést a Boost kulcseseményeihez és étkezési utalványokat, ezzel is növelve a tagok elismerését.

 

A Rendszer Rugalmassága a Különböző Csoportokban:

A Boost Pontrendszer, miközben alapvető része a Boostnak, alkalmazkodik a hálózat különböző csoportjainak egyedi jellemzőihez. Például a Boost Explore Csoportok esetében a rendszert testre szabhatják, hogy tükrözze az affiliate tagok egyedi működési irányelveit és preferenciáit. Ez az alkalmazkodóképesség biztosítja, hogy a rendszer releváns és hatékony maradjon a Boost közösség sokszínű táján.

Éves Újraindítás a Folyamatos Elkötelezettség Fenntartásáért:

Minden évben újraindul a pontszámlálás, folyamatos motivációt és egyenlő lehetőségeket teremtve. Ez az újraindítás nemcsak a hosszú távú elkötelezettséget hivatott fenntartani, hanem biztosítja, hogy minden tag évente egyenlő eséllyel részesülhessen a Boost Pontrendszerrel járó jutalmakból.

8

Boost Alkalmazás (Applikáció)

A Boost Group Oy egy innovatív digitális alkalmazást kínál, amely webes alkalmazásként, Androidos és iOS alkalmazásként is elérhető, és a technológiai elkötelezettség sarokköveként szolgál. Ez az alkalmazás tükrözi a Boost elkötelezettségét, hogy zökkenőmentes és integrált élményt nyújtson tagjainak, magába foglalva a Boost ökoszisztéma különböző aspektusait.

A Boost Alkalmazás Kulcsjellemzői:

 • Hozzáférhető Több Platformon:

  • Az alkalmazás könnyen hozzáférhető számos eszközön és platformon. A tagok használhatják a webes alkalmazást, letölthetik Android eszközökre, vagy hozzáférhetnek iOS-en.

 • Központosított Hozzáférés az Oktatási Tartalmakhoz:

  • A Boost Akadémia Csoportok tagjai számára az alkalmazás központosított hozzáférést biztosít a gazdag oktatási tartalomhoz. Ez magában foglalja a Boost Akadémia teljes tantervét, interaktív modulokat és kiegészítő erőforrásokat, elősegítve a folyamatos tanulást és fejlődést.

 • Jegykezelés az Explore Csoportok Számára:

  • A Boost Explore Csoportok tagjai használhatják az alkalmazást jegyeik kezelésére, amelyekkel vendégeket hívhatnak az ingyenes havi nyílt rendezvényekre.

 • Üzleti Lídek Regisztrálása és Nyomon Követése:

  • A vállalkozók közvetlenül az alkalmazáson keresztül regisztrálhatják és követhetik üzleti Lídjeiket. Ez a funkció nélkülözhetetlen az organizált és hatékony Lídkezelés fenntartásához, növelve az üzleti növekedés és sikeres együttműködések lehetőségét.

 • Közös Vállalkozások Bemutatása:

  • Az alkalmazás platformot biztosít a tagok számára, hogy kiemeljék és megosszák közös vállalkozásaikat a Boost közösségen belül. Ez a funkció elősegíti a bajtársiasság és a közös siker érzését, ösztönözve a tagokat a közös projektekben való részvételre.

 • Üzleti Dílek Jelentése:

  • A tagok jelenthetik és bemutathatják azokat az üzleti Díleket, amelyeket a Boost tagságuk segítségével értek el. Ez az alkalmazás része nemcsak az egyéni Díleket ünnepli, hanem bemutatja a Boost hálózatban való részvétel konkrét hatását is.

 • Könnyű Navigáció és Felhasználóbarát Felület:

  • Az alkalmazás felhasználóbarát felülettel rendelkezik, biztosítva, hogy a tagok könnyen navigálhassanak a különböző funkciók és szolgáltatások között. Ez javítja az általános felhasználói élményt és ösztönzi a platformmal való aktívabb foglalkozást.

 

Összességében a Boost Alkalmazás a Boost eszméjének digitális kiterjesztése, összehozva a Boost élmény különböző elemeit egyetlen könnyen hozzáférhető platformon. Legyen szó oktatási tartalom eléréséről, eseményeken való részvétel kezeléséről vagy üzleti növekedés elősegítéséről együttműködés révén, az alkalmazás átfogó eszközt nyújt a tagoknak, hogy részt vegyenek és hasznot húzzanak a Boost közösségből.

9

A Boost Csoport Tagdíjak és Előnyök:

A Boost Group Oy tagsága, különösen a Boost Akadémia Csoportokban való tagság, egy gazdag és erőt adó élmény kapuja, amely gondosan van megtervezve annak érdekében, hogy maximalizálja a tagok potenciálját. A tagsági keretrendszer átgondoltan van felépítve, hogy átfogó előnyöket kínáljon, amelyek messze túlmutatnak a csoportokhoz és erőforrásokhoz való alapvető hozzáférésen.

Boost Akadémia Csoport Tagdíj Struktúrája:

 • Az éves tagsági díj a Boost Akadémia Csoportba való belépéshez 1200€. Ezt az összeget egyszeri fizetésként vagy negyedéves részletekben, 300€-onként lehet befizetni, rugalmasságot kínálva a különböző pénzügyi preferenciákhoz.

 • A díjstruktúra befektetés a tag szakmai növekedésébe, hozzáférést biztosítva számos erőforráshoz, beleértve a kiterjedt Boost Akadémia tantervet.

 

Boost Pontokkal Elérhető Előnyök:

 • A tagoknak lehetőségük van csökkenteni éves tagsági díjukat aktív részvétellel a Boost tevékenységeiben és Boost pontok gyűjtésével.

 • Egy év alatt 200 Boost pont összegyűjtése jogosulttá teszi a tagot a tagsági díj maximum 200€-os kedvezményére, ösztönözve a folyamatos és aktív részvételt a Boost közösségben.

 

Hozzáférés a Boost Szakmai Csapatokhoz:

 • A Boost Akadémia Csoportok tagsága magában foglalja az opciót, hogy a tagok önkéntesen csatlakozzanak bármelyik Boost Szakmai Csoporthoz. Ez a tagság kiterjesztése értékes lehetőséget nyújt az iparági specifikus hálózatépítésre és együttműködésre, javítva minden tag szakmai útját.

 

Boost Explore Csoport Tagdíj Szerkezete és Rendszere:

 • A Boost Explore Csoportok egy önálló tagsági díjrendszerrel működnek, amely eltér a Boost Akadémia Csoportokétól, és az éves díj 600€-tól 3000€-ig terjedhet, a csoport céljaitól és fókuszától függően. Az Explore csoportok hagyományosan az összegyűjtött tagdíj egy megegyezett részét felajánlják annak az ügynek a támogatására, ami köré szerveződtek.

 • Ezek a csoportok autonóm módon dönthetnek arról, hogy alkalmazzák-e a Boost Pontrendszert a tagsági díjak csökkentésére, testreszabva megközelítésüket, hogy megfeleljenek tagjaik egyedi igényeinek és preferenciáinak.

 

Egyedi Tagsági Folyamatok:

 • Minden Boost Explore Csoportnak sajátos tagsági eljárásai és díjszerkezetei vannak, amelyek tükrözik a csoportok sokféleségét és a specifikus érdeklődési köröket.

 • Ez a rugalmasság lehetővé teszi a Boost Explore Csoportok számára, hogy a tagsági élményt tematikus fókuszuknak és tagjaik elvárásainak megfelelően alakítsák ki.

 

A Boost Szakmai Csapatokhoz Tartozás:

 • Hasonlóan a Boost Akadémia Csoport tagjaihoz, a Boost Explore Csoportok tagjainak is lehetőségük van önkéntesen csatlakozni bármelyik Boost Szakmai Csoporthoz. Ez további hálózatépítési és növekedési lehetőségeket biztosít a szélesebb Boost ökoszisztémán belül.

 

A Boost Group Oy tagsága átfogó csomag, amely többet kínál, mint csak hozzáférést az oktatási és hálózatépítési csoportokhoz. Ez egy személyes és szakmai fejlődésbe való befektetés, strukturált útmutatással, együttműködési lehetőségekkel, és a Boost közösség különböző aspektusaival való interakció rugalmasságával. Akár a Boost Akadémia, akár az Explore Csoportok részeként, a tagok gazdag előnyök és növekedési lehetőségek tárházát élvezhetik, mindezt egy támogató és dinamikus közösség alapján.

10

A Boost terminológiájának fordítása:

Boost Group Oy - Boost Group Oy

CEO - Ügyvezető Igazgató

Head of Coaching - Oktatási Igazgató

Group Managers - Csoport Menedzserek

Group Coaches - Csoport Coachok

Integrity and Trustworthiness - Bátorság és igazságosság

Mutual Support and Synergy - Segítségnyújtás és együttműködés

Continuous Advancement - Életen át tartó tanulás és fejlődés

Bravery and Equitability  - Bátorság és igazságosság

Responsible Independence - Személyes felelősségvállalás

Communal Contribution - Társadalmi felelősségvállalás 

Guiding Values of Boost - A Boost Alapelvei

The Foundational Pillars of Boost -  A Boost Alappillérei

Boost Yourself - Fejleszd magad

Boost Your Business - Fejleszd vállalkozásod

Boost Your Friends’ Business - Fejleszd társaid

Spokesperson - Szóvivő

Group Organizer -  Csoport Felelős

Coach - Coach

Manager - Menedzser

Interest Hosts -  Tematika Szervező

Angel Team - Angel Team

Boost Buddies - Boost Barát

Expansion Experts - Növekedés Noszogató

Guest Gurus -  Vandég Vadító

Media Mages - Média Mágus

Boost Academy - Boost Akadémia

Boost Academy Groups - Boost Academy Csoportok

Leads - Lídek

Deals - Dílek

Face-to-Face - Face-to-Face

Boost Explore Groups - Boost Explore Csoportok

Boost Industry Teams -  Boost Szakmai Csapatok

Teams - Csapatok

Team Organizer - Csapat Szervező

Boost Point System - Boost Pontrendszer

Finder’s Fee - Finder’s Fee

bottom of page